Η ιδιότητα μέλους της ομάδας Administrators είναι η ελάχιστη που απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Εξετάστε τις λεπτομέρειες στην ενότητα "Επιπλέον ζητήματα" σε αυτό το θέμα.

Για να εκχωρήσετε έναν κεντρικό φάκελο σε λογαριασμό τοπικού χρήστη
 1. Ανοίξτε τη Διαχείριση Υπολογιστή.

 2. Στη δομή της κονσόλας, κάντε κλικ στην επιλογή Users.

  Πού;

  • Διαχείριση Υπολογιστή\Εργαλεία συστήματος\Τοπικοί λογαριασμοί Users και Groups\Users

 3. Κάντε δεξιό κλικ στο λογαριασμό χρήστη για τον οποίο θέλετε να καθορίσετε έναν κεντρικό φάκελο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Ιδιότητες.

 4. Στην καρτέλα Προφίλ, κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Για να καθορίσετε έναν τοπικό κεντρικό φάκελο, κάντε κλικ στο στοιχείο Τοπική διαδρομή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διαδρομή, για παράδειγμα c:\users\maria.

  • Για να καθορίσετε έναν κεντρικό φάκελο σε έναν κοινόχρηστο πόρο, κάντε κλικ στο στοιχείο Σύνδεση, κάντε κλικ στο κατάλληλο γράμμα μονάδας δίσκου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διαδρομή δικτύου, για παράδειγμα \\airedale\users\andreas.

Επιπλέον ζητήματα

 • Για να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να παράσχετε διαπιστευτήρια για το λογαριασμό διαχειριστή στον τοπικό υπολογιστή (αν σας ζητηθεί) ή πρέπει να είστε μέλος της ομάδας Administrators του τοπικού υπολογιστή.

 • Ο φάκελος "Έγγραφα" αποτελεί μια εύχρηστη εναλλακτική λύση έναντι των κεντρικών φακέλων, αλλά δεν τους αντικαθιστά. Κάθε χρήστης διαθέτει ένα φάκελο "Έγγραφα" στον τόμο εκκίνησης.

 • Αν δεν έχει γίνει εκχώρηση ενός κεντρικού φακέλου, το σύστημα εκχωρεί έναν προεπιλεγμένο τοπικό κεντρικό φάκελο στο λογαριασμό χρήστη (στον ριζικό κατάλογο, όπου βρίσκονται εγκαταστημένα τα αρχεία του λειτουργικού συστήματος στην αρχική τους έκδοση).

 • Για να καθορίσετε μια διαδρομή δικτύου για τον κεντρικό φάκελο, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε έναν κοινόχρηστο πόρο και να ορίσετε προνόμια, τα οποία θα επιτρέπουν την πρόσβαση στο χρήστη.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων