Členství ve skupině Správci je minimálním oprávněním nutným pro provedení tohoto postupu. Další informace naleznete v části "Další informace" této kapitoly.

Přiřazení domovské složky k místnímu uživatelskému účtu
 1. Spusťte nástroj Správa počítače.

 2. Klikněte ve stromu konzoly na možnost Uživatelé.

  Kde?

  • Správa počítače\Systémové nástroje\Místní uživatelé a skupiny\Uživatelé

 3. Pravým tlačítkem klikněte na příslušný uživatelský účet, pro který chcete přiřadit domovskou složku, a klikněte na možnost Vlastnosti.

 4. Na kartě Profil máte více možností:

  • Pokud chcete nastavit místní domovskou složku, klikněte na možnost Místní cesta a zadejte cestu (např.: c:\uživatelé\marie.)

  • Jestliže chcete zadat domovskou složku ve sdíleném prostředku, klikněte na možnost Připojit, klikněte na příslušné písmeno jednotky a poté zadejte síťovou cestu (např.: \\airedale\uživatelé\pavelr.)

Další informace

 • K dokončení tohoto úkolu je potřeba na vyzvání poskytnout vaše pověření pro účet Správce na místním počítači nebo být na místním počítači členem skupiny Administrators.

 • Složka Dokumenty sice může představovat alternativu domovských složek, ale není za ně náhradou. Každý uživatel má na spouštěcím svazku složku Dokumenty.

 • Pokud není přiřazena žádná domovská složka, přiřadí systém k uživatelskému účtu výchozí místní domovskou složku (v kořenovém adresáři, ve kterém jsou nainstalovány soubory operačního systému jako počáteční verze).

 • Pokud chcete zadat síťovou cestu k domovské složce, je nutné nejprve vytvořit sdílený prostředek a nastavit oprávnění, která uživateli povolí přístup.

Další odkazy


Obsah