<Skupina> List vlastností

Položka Podrobnosti

Popis

Zde můžete zadat popis skupinového účtu.

Členové

Zobrazuje seznam členů místní skupiny. Členy místní skupiny mohou být uživatelské účty tohoto počítače. Pokud je počítač připojen k doméně, mohou být členy místní skupiny i uživatelské účty, globální skupiny místní domény i důvěryhodných domén.

Přidat

Kliknutím přidáte do místní skupiny uživatelské účty nebo globální skupiny.

Odebrat

Odebere zvolený uživatelský účet nebo globální skupinu ze zvolené místní skupiny.


Obsah