Členství ve skupině Správci je minimálním oprávněním nutným pro provedení tohoto postupu. Další informace naleznete v části "Další informace" této kapitoly.

Odstranění místního uživatelského účtu
 1. Spusťte nástroj Správa počítače.

 2. Klikněte ve stromu konzoly na možnost Uživatelé.

  Kde?

  • Správa počítače\Systémové nástroje\Místní uživatelé a skupiny\Uživatelé

 3. Pravým tlačítkem klikněte na uživatelský účet, který chcete odstranit, a vyberte možnost Odstranit.

Další informace

 • K dokončení tohoto úkolu je potřeba na vyzvání poskytnout vaše pověření pro účet Správce na místním počítači nebo být na místním počítači členem skupiny Administrators.

 • Před odstraněním uživatelského účtu je vhodné účet nejdříve zakázat. Až když se ujistíte, že zákaz účtu neměl žádné neblahé důsledky, můžete účet bezpečně odstranit.

 • Odstraněný uživatelský účet nelze obnovit.

 • Nelze odstranit účty Správce a Guest.

Další odkazy


Obsah