Poradce při potížích

Jaké máte potíže?

Došlo k zobrazení zprávy „Místní zásady tohoto systému neumožňují interaktivní přihlašování.“ nebo se není možné místně přihlásit.

Příčina: Možnost přihlásit se místně k počítači je řízena místní zásadou zabezpečení.

Řešení: Přidejte uživatelský účet do místní skupiny Uživatelé nebo použijte místní zásadu zabezpečení a přiřaďte příslušnému uživateli nebo skupině právo Povolit místní přihlášení.

Příkaz Spustit jako se nezdařil.

Příčina: Není spuštěna služba Sekundární přihlašování.

Řešení: Spusťte službu Sekundární přihlašování.

Další informace o příkazu runas naleznete v článku "Using Run as" (Jak používat příkaz Spustit jako) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=28314).

Není možné se přihlásit k síťovému počítači se systémem Windows 95 či Windows 98.

Příčina: Vaše heslo je delší než 14 znaků.

Řešení: Vytvořte nový uživatelský účet nebo změňte heslo tak, aby vyhovovalo požadavku na maximální délku hesla v systémech Windows 95 a Windows 98, tj. 14 znaků.

Ze vzdáleného počítače není možné získat přístup k rozšiřujícím modulům snap-in nástroje Správa počítače.

Příčina: Na vzdáleném počítači není spuštěna služba Vzdálený registr.

Řešení: Ubezpečte se, že je služba Vzdálený registr na vzdáleném počítači spuštěna. Spuštění služby vyžaduje příslušná oprávnění ke vzdálenému počítači.

Poznámka

Uvedená zpráva se může zobrazit i v případě, že se jedná o vzdálený počítač se systémem Windows 95. Nástroj Správa počítače nepodporuje vzdálený přístup k počítačům s tímto systémem.


Obsah