Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζετε;

Έλαβα το μήνυμα σφάλματος "Η τοπική πολιτική αυτού του συστήματος δεν σας επιτρέπει να συνδεθείτε ως χρήστης με αλληλεπίδραση" ή δεν μπορώ να κάνω σύνδεση χρήστη τοπικά..

Αιτία:  Η δυνατότητα σύνδεσης τοπικά με έναν υπολογιστή ελέγχεται από την τοπική πολιτική ασφαλείας.

Λύση:  Προσθέστε το λογαριασμό χρήστη στην τοπική ομάδα Users ή χρησιμοποιήσετε την τοπική πολιτική ασφαλείας για να εκχωρήσετε στο συγκεκριμένο χρήστη ή ομάδα το δικαίωμα Να επιτρέπεται η τοπική σύνδεση.

Η εντολή runas απέτυχε.

Αιτία:  Η υπηρεσία δευτερεύουσας σύνδεσης δεν εκτελείται.

Λύση:  Κάντε εκκίνηση της υπηρεσίας δευτερεύουσας σύνδεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εντολή runas, ανατρέξτε στο θέμα "Χρήση της εντολής Run as" (η σελίδα ενδέχεται να υπάρχει στα Αγγλικά) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=28314).

Δεν μπορώ να συνδεθώ σε έναν υπολογιστή δικτύου που εκτελεί τα Windows 95 ή τα Windows 98.

Αιτία:  Ο κωδικός πρόσβασής σας έχει περισσότερους από 14 χαρακτήρες.

Λύση:  Δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό χρήστη ή αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης, ώστε να διαθέτει έως 14 χαρακτήρες, όπως απαιτείται από τα Windows 95 και τα Windows 98.

Δεν μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στα συμπληρωματικά προγράμματα επέκτασης της Διαχείρισης Υπολογιστή ενός απομακρυσμένου υπολογιστή.

Αιτία:  Η υπηρεσία απομακρυσμένου μητρώου δεν εκτελείται στον απομακρυσμένο υπολογιστή.

Λύση:  Βεβαιωθείτε ότι έχει πραγματοποιηθεί εκκίνηση της υπηρεσίας απομακρυσμένου μητρώου στον απομακρυσμένο υπολογιστή. Για να κάνετε εκκίνηση της υπηρεσίας, θα χρειαστείτε τα κατάλληλα προνόμια στον απομακρυσμένο υπολογιστή.

Σημείωση

Ενδεχομένως να λάβετε επίσης μήνυμα σφάλματος αν ο απομακρυσμένος υπολογιστείς λειτουργεί με Windows 95. Η Διαχείριση Υπολογιστή δεν υποστηρίζει απομακρυσμένη πρόσβαση σε υπολογιστές με Windows 95.


Πίνακας περιεχομένων