Η ιδιότητα μέλους της ομάδας Administrators είναι η ελάχιστη που απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Εξετάστε τις λεπτομέρειες στην ενότητα "Επιπλέον ζητήματα" σε αυτό το θέμα.

Για να διαγράψετε ένα λογαριασμό τοπικού χρήστη
 1. Ανοίξτε τη Διαχείριση Υπολογιστή.

 2. Στη δομή της κονσόλας, κάντε κλικ στην επιλογή Users.

  Πού;

  • Διαχείριση Υπολογιστή\Εργαλεία συστήματος\Τοπικοί λογαριασμοί Users και Groups\Users

 3. Κάντε δεξιό κλικ στο λογαριασμό χρήστη που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Επιπλέον ζητήματα

 • Για να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να παράσχετε διαπιστευτήρια για το λογαριασμό διαχειριστή στον τοπικό υπολογιστή (αν σας ζητηθεί) ή πρέπει να είστε μέλος της ομάδας Administrators του τοπικού υπολογιστή.

 • Αν χρειαστεί να διαγράψετε έναν λογαριασμό χρήστη, συνιστάται να τον απενεργοποιήσετε προηγουμένως. Όταν βεβαιωθείτε ότι η απενεργοποίηση του λογαριασμού δεν έχει προκαλέσει κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να διαγράψετε το λογαριασμό με ασφάλεια.

 • Δεν είναι δυνατό να γίνει ανάκτηση ενός διαγραμμένου λογαριασμού χρήστη.

 • Δεν είναι δυνατή η διαγραφή των λογαριασμών Administrator και Guest.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων