Διαχείριση τοπικών ομάδων από τη γραμμή εντολών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο γραμμής στον ακόλουθο πίνακα για να διαχειριστείτε τις τοπικές ομάδες.

Όνομα Περιγραφή

net localgroup

Αυτή η εντολή προσθέτει, εμφανίζει ή τροποποιεί τοπικές ομάδες.

Για πληροφορίες σχετικά με την εντολή net localgroup, ανατρέξτε στις Πληροφορίες αναφοράς για τη γραμμή εντολών (Α-Ζ) (η σελίδα ενδέχεται να υπάρχει στα Αγγλικά) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=20331). Κάντε κλικ στο γράμμα N, επιλέξτε Net services commands και, στη συνέχεια, επιλέξτε Net localgroup.

Ο φάκελος εργαλείων υποστήριξης στο CD του προϊόντος περιέχει πρόσθετα εργαλεία υποστήριξης για τη γραμμή εντολών.


Πίνακας περιεχομένων