Yerel grupları komut satırından yönetme

Yerel grupları yönetmek için aşağıdaki tabloda bulunan komut satırı aracını kullanabilirsiniz.

Ad Açıklama

net localgroup

Bu komut yerel grupları ekler, görüntüler veya değiştirir.

net localgroup hakkında daha fazla bilgi için bkz. Komut satırı başvurusu A-Z (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=20331 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)). N'yi, Net hizmetleri komutları'nı ve ardından Net localgroup'u tıklatın.

Diğer komut satırı araçları ürün CD'sinin Destek araçları klasöründe bulunabilir.


İçindekiler