Yeni Kullanıcı İletişim Kutusu

Öğe Ayrıntılar

Kullanıcı adı

Kullanıcı hesabını tanımlamak amacıyla bir ad yazmanız için size alan sağlar. Kullanıcı adı, yönetilen bilgisayardaki herhangi bir kullanıcı adı veya grup adıyla özdeş olamaz. Bir kullanıcı adı aşağıdakiler dışında, en çok 20 büyük veya küçük harf karakter içerebilir:

" / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

Bir kullanıcı adı yalnızca nokta (.) veya boşluklardan oluşamaz.

Tam ad

Kullanıcının tam adını yazmanız için size alan sağlar. Her zaman adla (Mete Goktepe) veya soyadla (Goktepe, Mete) başlamalarını sağlamak için tam adlar için bir standart oluşturmak iyi bir fikirdir.

Açıklama

Kullanıcı hesabını veya kullanıcıyı açıklayan metni yazabileceğiniz bir alan sağlar.

Parola

Parolayı yazmanız için size 14 karakter uzunluğuna kadar alan sağlar. Parolalar büyük/küçük harf duyarlıdır.

Parolayı onayla

Parolayı onaylamak amacıyla tekrar yazmanız için size alan sağlar.

Kullanıcı bir sonraki oturumda parola değiştirmeli onay kutusu

Bir sonraki oturum açmada kullanıcının parolayı değiştirmesinin gerekli olup olmadığını belirler.

Kullanıcı parolayı değiştiremez onay kutusu

Kullanıcının atanmış parolayı değiştirip değiştiremeyeceğini belirler. Genellikle bu seçenek, yalnızca birden fazla kişi tarafından kullanılan hesaplar için seçilir, örneğin Konuk hesabı. Bu ayarın, Administrators grubu üyeleri üzerinde etkisi yoktur.

Parola her zaman geçerli olsun onay kutusu

Parolanın her zaman geçerli olup olmayacağını ve Grup İlkesi’nde bulunan Parola ilkesindeki En Uzun Parola Geçerlilik Süresi ayarını geçersiz kılıp kılmayacağını belirler. Hizmetler’i kullanarak Dizin Çoğaltıcısı gibi hizmetler atarken bu seçeneği seçin. Bu ayar, Parola geçerlilik süresi üst sınırı’nı geçersiz kılar.

Hesap devre dışı onay kutusu

Seçili hesabın devre dışı bırakılıp bırakılmadığını belirler.


İçindekiler