Yeni Grup İletişim Kutusu

Öğe Ayrıntılar

Grup adı

Yerel grubu tanımlayacak bir ad yazmanız için size alan sağlar. Bir yerel grup adı, bilgisayardaki herhangi bir diğer grup adı veya kullanıcı adıyla aynı olamaz. Bir grup adı aşağıdakiler dışında, en çok 256 büyük veya küçük harf karakter içerebilir:

" / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

Bir grup adı yalnızca nokta (.) veya boşluklardan oluşamaz.

Açıklama

Grup hesabının açıklamasını yazabileceğiniz bir alan sağlar.

Üyeler

Yerel grup üyelerini listeler. Bu bilgisayardaki kullanıcı hesapları yerel grubun üyeleri olabilir. Bir bilgisayar bir etki alanına katılırsa, kullanıcı hesapları ve yerel ve güvenilen etki alanının genel grupları da yerel grubun üyeleri olabilirler.

Ekle

Yerel gruba kullanıcı hesapları ve genel gruplar eklemek için tıklatın.

Kaldır

Seçilen kullanıcı hesabını veya genel grup hesabını seçili yerel gruptan kaldırır.


İçindekiler