<Kullanıcı> Özellikleri Sayfası - Profil

Öğe Ayrıntılar

Profil yolu

Kullanıcı hesabının kullanıcı profili yolunu yazmanız için size alan sağlar.

Seçili kullanıcı hesabı için geizici veya zorunlu bir kullanıcı profili etkinleştirmek için, \\sunucu adı\profiller klasörü adı\kullanıcı adı şeklinde bir ağ yolu yazın, örneğin, \\puma\profiles\davidp.

Zorunlu bir kullanıcı profili atamak için, \\sunucu adı\profiller klasörü adı\kullanıcı profili adı şeklinde bir ağ yolu yazın, örneğin, \\puma\profiles\clerks.

Zorunlu bir kullanıcı profili atamak için, bu alanda belirttiğiniz konuma önceden yapılandırılmış bir kullanıcı profili de kopyalamalısınız.

Oturum açma komut dosyası

Oturumu açma komut dosyası adını yazmanız için size sağlar. Oturum açma komut dosyası, varsayılan oturum açma komut dosyası yolunun bir alt dizinindeyse, dosya adının başına bu göreli yolu yazın.

Örneğin, \\BilgisayarAdı\Netlogon\KlasörAdı konumunda depolanan Başlangıç.bat oturum açma komut dosyasını belirtmek için, KlasörAdı\Başlangıç.bat yazın:

Yerel yol

Başlangıç klasörü olarak bir yerel yol belirtir. Yerel bir yol yazın örneğin, C:\users\rajeshp.

Bağlanma

Bu kullanıcı için giriş klasörü olarak paylaşılan bir ağ dizini belirtir. Menüde bir sürücü harfi seçin.

Yapılacak işlem

Kullanıcının giriş klasörüne ait ağ yolunu yazmanız için size alan sağlar. Örneğin, J sürücü harfini belirtebilir ve \\airedale\users\dorenap yazabilirsiniz.


İçindekiler