Bu işlemi tamamlamak için en az Administrators grubu üyeliği gereklidir. Bu konudaki "Dikkat edilecek diğer noktalar" içindeki ayrıntıları gözden geçirin.

Yerel gruba üye ekleme

Windows arabirimini kullanarak yerel gruba bir üye eklemek için
 1. Bilgisayar Yönetimi’ni açın.

 2. Konsol ağacından, Gruplar'ı tıklatın.

  Nerede?

  • Bilgisayar Yönetimi\Sistem Araçları\Yerel Kullanıcı ve Gruplar\Gruplar

 3. Üye eklemek istediğiniz grubu sağ tıklatın, daha sonra sırasıyla Gruba Ekle ve Ekle'yi tıklatın.

 4. Kullanıcı, Bilgisayar veya Grup Seç iletişim kutusunda aşağıdakileri yapın:

  • Bu gruba bir kullanıcı hesabı veya grup hesabı eklemek için, Seçilecek nesne adlarını girin altında, gruba eklemek istediğiniz kullanıcı hesabı veya grup hesabının adını yazın ve Tamam'ı tıklatın.

  • Bu gruba bir bilgisayar hesabı eklemek için Nesne Türleri'ni tıklatın, Bilgisayarlar onay kutusunu işaretleyin ve Tamam'ı tıklatın. Seçilecek nesne adlarını girin altında, gruba eklemek istediğiniz bilgisayar hesabının adını girin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu işlemi gerçekleştirmek için yerel bilgisayardaki Administrator hesabınının kimlik bilgilerini sağlamanız (istenirse) ya da yerel bilgisayarda Administrators grubunun bir üyesi olmanız gereklidir.

 • Bir üyeyi yerel gruptan çıkarmak için Üyeler'deki kullanıcı hesabı, bilgisayar hesabı veya grup hesabını seçin ve Kaldır'ı tıklatın.

 • Bir gruba atanan tüm haklar ve izinler, o grubun tüm üyelerine atanır.

 • Administrators grubundaki kullanıcıların sayısını sınırlayın. Yerel bir bilgisayardaki Administrators grubunun üyeleri söz konusu bilgisayarda Tam Erişim izinlerine sahiptir.

 • Bilgisayar bir etki alanına katılmışsa, bu etki alanından ve güvenilen etki alanlarından yerel bir gruba kullanıcı hesapları, bilgisayar hesapları ve grup hesapları ekleyebilirsiniz.

Komut satırını kullanarak yerel gruba bir üye eklemek için
 1. Komut İstemi’ni açın.

 2. Backup Operators grubuna üye eklemek için, şunu yazın:

  net localgroup "Backup Operators" "<MemberName>" /add

  Tırnak işaretlerini eklemeyi unutmayın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu işlemi gerçekleştirmek için yerel bilgisayardaki Yönetici hesabının kimlik bilgilerini sağlamanız (istenirse) ya da yerel bilgisayarda Administrators grubunun bir üyesi olmanız gereklidir.

 • Bir gruba atanan tüm haklar ve izinler, o grubun tüm üyelerine atanır.

 • Administrators grubundaki kullanıcıların sayısını sınırlayın. Yerel bir bilgisayardaki Administrators grubunun üyeleri söz konusu bilgisayarda Tam Erişim izinlerine sahiptir.

 • Bilgisayar bir etki alanına katılmışsa, bu etki alanından ve güvenilen etki alanlarından yerel bir gruba kullanıcı hesapları, bilgisayar hesapları ve grup hesapları ekleyebilirsiniz.

Ek başvurular


İçindekiler