Bu işlemi tamamlamak için en az Administrators grubu üyeliği gereklidir. Bu konudaki "Dikkat edilecek diğer noktalar" içindeki ayrıntıları gözden geçirin.

Yerel kullanıcı hesabını yeniden adlandırmak için
 1. Bilgisayar Yönetimi’ni açın.

 2. Konsol ağacından Kullanıcılar‘ı tıklatın.

  Nerede?

  • Bilgisayar Yönetimi\Sistem Araçları\Yerel Kullanıcı ve Gruplar\Kullanıcılar

 3. Yeniden adlandırmak istediğiniz kullanıcı hesabını sağ tıklatıp ardından Yeniden Adlandır'ı tıklatın.

 4. Yeni kullanıcı adını yazın ve sonra ENTER tuşuna basın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu işlemi gerçekleştirmek için yerel bilgisayardaki Administrator hesabınının kimlik bilgilerini sağlamanız (istenirse) ya da yerel bilgisayarda Administrators grubunun bir üyesi olmanız gereklidir.

 • Güvenlik kimliğini (SID) koruyacağından, yeniden adlandırılan bir kullanıcı hesabı, parola, grup üyelikleri, kullanıcı profili, hesap bilgileri ve atanmış izinler ve kullanıcı hakları gibi diğer tüm özelliklerini korur.

 • Yönetilen bilgisayarın kullanıcı adı herhangi bir diğer kullanıcı adı veya grup adıyla aynı olamaz. Bir kullanıcı adı aşağıdakiler dışında, en çok 20 büyük veya küçük harf karakter içerebilir:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  Bir kullanıcı adı yalnızca nokta (.) veya boşluklardan oluşamaz.

Ek başvurular


İçindekiler