Členství ve skupině Správci je minimálním oprávněním nutným pro provedení tohoto postupu. Další informace naleznete v části "Další informace" této kapitoly.

Přejmenování místního uživatelského účtu
 1. Spusťte nástroj Správa počítače.

 2. Klikněte ve stromu konzoly na možnost Uživatelé.

  Kde?

  • Správa počítače\Systémové nástroje\Místní uživatelé a skupiny\Uživatelé

 3. Pravým tlačítkem klikněte na uživatelský účet, který chcete přejmenovat, a klikněte na možnost Přejmenovat.

 4. Zadejte nové uživatelské jméno a stiskněte klávesu ENTER.

Další informace

 • K dokončení tohoto úkolu je potřeba na vyzvání poskytnout vaše pověření pro účet Správce na místním počítači nebo být na místním počítači členem skupiny Administrators.

 • Vzhledem k tomu, že zůstává zachováno ID zabezpečení (SID), zůstávají beze změny i další vlastnosti přejmenovaného uživatelského účtu, například popis, heslo, členství ve skupinách, profil uživatele, informace o účtu a všechna přiřazená oprávnění a uživatelská práva.

 • Uživatelské jméno se nesmí shodovat s žádným jiným uživatelským jménem nebo názvem skupiny, které počítač spravuje. Jméno uživatele může obsahovat nanejvýš 20 velkých či malých písmen a dalších znaků, kromě následujících:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  Uživatelské jméno se nemůže skládat pouze z teček (.) nebo mezer.

Další odkazy


Obsah