חברות בקבוצה Administrators היא הרמה המינימלית הדרושה לביצוע הליך זה. עיין בפרטים תחת "שיקולים נוספים" בנושא זה.

הוספת חבר לקבוצה מקומית

כדי להוסיף חבר לקבוצה מקומית באמצעות ממשק Windows
 1. פתח את התיקיה ניהול מחשב.

 2. בעץ המסוף, לחץ על קבוצות.

  היכן?

  • ניהול מחשב/כלי מערכת/משתמשים וקבוצות מקומיים/קבוצות

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה שאליה ברצונך להוסיף חבר, לחץ על הוספה לקבוצה ולאחר מכן לחץ על הוספה.

 4. בתיבת הדו-שיח בחירת משתמשים, מחשבים או קבוצות, בצע את הפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף חשבון משתמש או חשבון קבוצה לקבוצה זו, תחת הזן את שמות האובייקטים כדי לבחור, הקלד את שם חשבון המשתמש או חשבון הקבוצה שברצונך להוסיף לקבוצה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • כדי להוסיף חשבון מחשב לקבוצה זו, לחץ על סוגי אובייקטים, בחר בתיבת הדו-שיח מחשבים ולאחר מכן לחץ על אישור. תחת הזן את שמות האובייקטים כדי לבחור, הקלד את שם חשבון המחשב שברצונך להוסיף לקבוצה ולאחר מכן לחץ על אישור.

שיקולים נוספים

 • כדי לבצע הליך זה עליך לספק אישורים עבור חשבון Administrator במחשב המקומי (אם תתבקש), או לחלופין, עליך להיות חבר בקבוצה Administrators במחשב המקומי.

 • כדי להסיר חבר מקבוצה מקומית, בחר בחשבון המשתמש, בחשבון המחשב או בחשבון הקבוצה בחברים ולאחר מכן לחץ על הסר.

 • כל הזכויות וההרשאות המוקצות לקבוצה, מוקצות גם לכל חברי קבוצה זו.

 • הגבלת מספר המשתמשים בקבוצה Administrators. לחברים בקבוצה Administrators במחשב מקומי יש הרשאות 'שליטה מלאה' במחשב זה.

 • אם המחשב מצורף לתחום, באפשרותך להוסיף חשבונות משתמש, חשבונות מחשב וחשבונות קבוצה מתחום זה ומתחומים מהימנים לקבוצה מקומית.

כדי להוסיף חבר לקבוצה מקומית באמצעות שורת פקודה
 1. פתח את שורת הפקודה.

 2. כדי להוסיף חבר לקבוצה Backup Operators, הקלד:

  net localgroup "Backup Operators" "<MemberName>" /add

  עליך לכלול את המרכאות.

שיקולים נוספים

 • כדי לבצע הליך זה עליך לספק אישורים עבור חשבון Administrator במחשב המקומי (אם תתבקש), או לחלופין, עליך להיות חבר בקבוצה Administrators במחשב המקומי.

 • כל הזכויות וההרשאות המוקצות לקבוצה, מוקצות גם לכל חברי קבוצה זו.

 • הגבלת מספר המשתמשים בקבוצה Administrators. לחברים בקבוצה Administrators במחשב מקומי יש הרשאות 'שליטה מלאה' במחשב זה.

 • אם המחשב מצורף לתחום, באפשרותך להוסיף חשבונות משתמש, חשבונות מחשב וחשבונות קבוצה מתחום זה ומתחומים מהימנים לקבוצה מקומית.

חומר עזר נוסף


תוכן העניינים