קבוצות מקומיות המוגדרות כברירת מחדל

התיקיה 'קבוצות' הממוקמת ביישום Snap-in של ‎(Microsoft Management Console (MMC של משתמשים וקבוצות מקומיים, מציגה את הקבוצות המקומיות המוגדרות כברירת מחדל וכן את הקבוצות המקומיות שאתה יוצר. קבוצות מקומיות המוגדרות כברירת מחדל נוצרות באופן אוטומטי בעת התקנת מערכת ההפעלה. שייכות לקבוצה מקומית מעניקה למשתמש את הזכויות והיכולות לבצע מגוון משימות במחשב המקומי.

באפשרותך להוסיף חשבונות משתמשים מקומיים, חשבונות משתמשים של תחום, חשבונות מחשבים וחשבונות קבוצה לקבוצות מקומיות. למידע נוסף אודות הוספת חברים לקבוצות מקומיות, ראה הוספת חבר לקבוצה מקומית.

הערה

אם ברצונך לדעת באיזו קבוצה עליך להיות חבר כדי לבצע הליך מסוים, תוכל למצוא נושאים רבים בנוגע להליכים תחת משתמשים וקבוצות מקומיים: כיצד לבצע... המספקים הערה המזהה מידע זה.

הטבלה הבאה מספקת תיאורים של הקבוצות המוגדרות כברירת מחדל הממוקמות בתיקיה 'קבוצות'. כמו כן, הטבלה מפרטת את זכויות המשתמש המוגדרות כברירת מחדל עבור כל קבוצה. זכויות משתמש אלה מוקצות במדיניות האבטחה המקומית.

קבוצה תיאור זכויות משתמש המוגדרות כברירת מחדל

Administrators

חברים בקבוצה זו שולטים במחשב באופן מלא ובאפשרותם להקצות למשתמשים זכויות משתמש והרשאות בקרת גישה במידת הצורך. חשבון 'מנהל מערכת' הוא חבר המוגדר כברירת מחדל בקבוצה זו. כאשר מחשב מצורף לתחום, הקבוצה Domain Admins נוספת לקבוצה זו באופן אוטומטי. לקבוצה זו יש שליטה מלאה על המחשב, ולכן הוסף אליה משתמשים בזהירות.

 • בצע גישה למחשב זה מהרשת

 • התאם מיכסות זיכרון עבור תהליך

 • אפשר כניסה באופן מקומי

 • אפשר כניסה באמצעות שירותי שולחן עבודה מרוחק

 • גבה קבצים וספריות

 • עקוף בדיקת מעבר

 • שנה את זמן המערכת

 • שנה את אזור הזמן

 • צור קובץ החלפה

 • צור אובייקטים כלליים

 • צור קישורים סמליים

 • תוכניות איתור באגים

 • כפה כיבוי ממערכת מרוחקת

 • התחזה ללקוח לאחר אימות

 • הגדל את עדיפות התזמון

 • טען ובטל טעינה של מנהלי התקנים

 • היכנס כמשימת אצווה

 • נהל יומן ביקורת ואבטחה

 • שנה ערכים של סביבת קושחה

 • בצע משימות תחזוקת אמצעי אחסון

 • תהליך בודד של פרופיל

 • ביצועי מערכת של פרופיל

 • הסר את המחשב מתחנת העגינה

 • שחזר קבצים וספריות

 • כבה את המערכת

 • קח בעלות על קבצים או אובייקטים אחרים

Backup Operators

חברים בקבוצה זו יכולים לגבות ולשחזר קבצים במחשב, ללא תלות בהרשאות המגינות על קבצים אלה. זאת מכיוון שהזכות לבצע גיבוי קודמת לכל הרשאות הקובץ. חברים בקבוצה זו אינם יכולים לשנות הגדרות אבטחה.

 • בצע גישה למחשב זה מהרשת

 • אפשר כניסה באופן מקומי

 • גבה קבצים וספריות

 • עקוף בדיקת מעבר

 • היכנס כמשימת אצווה

 • שחזר קבצים וספריות

 • כבה את המערכת

Cryptographic Operators

חברים בקבוצה זו מורשים לבצע פעולות הצפנה.

 • אין זכויות משתמש המוגדרות כברירת מחדל

Distributed COM Users

חברים בקבוצה זו מורשים להתחיל, להפעיל ולהשתמש באובייקטי DCOM במחשב.

 • אין זכויות משתמש המוגדרות כברירת מחדל

Guests

חברים בקבוצה זו הינם בעלי פרופיל זמני שנוצר בכניסה למערכת, וכאשר החבר יוצא מהמערכת הפרופיל נמחק. חשבון Guest (שמוגדר כברירת מחדל כלא זמין) הוא גם חבר המוגדר כברירת מחדל בקבוצה זו.

 • אין זכויות משתמש המוגדרות כברירת מחדל

IIS_IUSRS

זו קבוצה מוכללת בה משתמש ‎(Internet Information Services (IIS.

 • אין זכויות משתמש המוגדרות כברירת מחדל

Network Configuration Operators

חברים בקבוצה זו יכולים לבצע שינויים בהגדרות TCP/IP ולחדש ולשחרר כתובות TCP/IP. בקבוצה זו אין חברים המוגדרים כברירת מחדל.

 • אין זכויות משתמש המוגדרות כברירת מחדל

Performance Log Users

חברים בקבוצה זו יכולים לנהל מוני ביצועים, יומנים והתראות במחשב - באופן מקומי ומלקוחות מרוחקים - מבלי להיות חברים בקבוצה Administrators.

 • אין זכויות משתמש המוגדרות כברירת מחדל

Performance Monitor Users

חברים בקבוצה זו יכולים לפקח על מוני ביצועים במחשב - באופן מקומי ומלקוחות מרוחקים - מבלי להיות חברים בקבוצה Administrators או בקבוצה Performance Log Users

 • אין זכויות משתמש המוגדרות כברירת מחדל

Power Users

כברירת מחדל, לחברים בקבוצה זו אין יותר זכויות משתמש או הרשאות מאשר לחשבון משתמש מקומי. הקבוצה Power Users בגירסאות קודמות של Windows, תוכננה להעניק למשתמשים זכויות והרשאות מסוימות של מנהל מערכת לביצוע משימות מערכת נפוצות. בגירסה זו של Windows, חשבונות משתמשים רגילים יורשים את היכולת לבצע את רוב משימות התצורה הנפוצות, כגון שינוי אזורי זמן. עבור יישומים ישנים הדורשים את אותן זכויות והרשאות של Power User שנמצאו בגירסאות קודמות של Windows, מנהלי מערכת יכולים להחיל תבנית אבטחה המאפשרת לקבוצה Power Users לקבל את אותן זכויות והרשאות שנמצאו בגירסאות קודמות של Windows.

 • אין זכויות משתמש המוגדרות כברירת מחדל

משתמשי שולחן עבודה מרוחק

חברים בקבוצה זו יכולים להיכנס למערכת המחשב מרחוק.

 • אפשר כניסה באמצעות שירותי שולחן עבודה מרוחק

Replicator

קבוצה זו תומכת בפונקציות שכפול. על החבר היחיד בקבוצה Replicator להיות חשבון משתמש של תחום שבאמצעותו נכנסים לשירותי Replicator של בקר תחום. אין להוסיף חשבונות משתמשים של משתמשים בפועל לקבוצה זו.

 • אין זכויות משתמש המוגדרות כברירת מחדל

Users

חברים בקבוצה זו יכולים לבצע משימות נפוצות, כגון הפעלת יישומים, שימוש במדפסות רשת ומדפסות מקומיות ונעילת המחשב. חברים בקבוצה זו אינם יכולים לשתף ספריות או ליצור מדפסות מקומיות. כברירת מחדל, Domain Users‏, Authenticated Users וקבוצות אינטראקטיביות חברים בקבוצה זו. לכן, כל חשבון משתמש שנוצר בתחום הופך לחבר בקבוצה זו.

 • בצע גישה למחשב זה מהרשת

 • אפשר כניסה באופן מקומי

 • עקוף בדיקת מעבר

 • שנה את אזור הזמן

 • הגדל את ערכת העבודה של התהליך

 • הסר את המחשב מתחנת העגינה

 • כבה את המערכת

Offer Remote Assistance Helpers

חברים בקבוצה זו יכולים להציע סיוע מרחוק למשתמשים במחשב זה.

 • אין זכויות משתמש המוגדרות כברירת מחדל


תוכן העניינים