חברות בקבוצה Administrators היא הרמה המינימלית הדרושה לביצוע הליך זה. עיין בפרטים תחת "שיקולים נוספים" בנושא זה.

כדי להפוך חשבון משתמש מקומי לזמין או ללא זמין
 1. פתח את התיקיה ניהול מחשב.

 2. בעץ המסוף, לחץ על משתמשים.

  היכן?

  • ניהול מחשב/כלי מערכת/משתמשים וקבוצות מקומיים/משתמשים

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על חשבון המשתמש שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להפוך את חשבון המשתמש שנבחר ללא זמין, בחר בתיבת הסימון החשבון אינו זמין.

  • כדי להפעיל את חשבון המשתמש שנבחר, נקה את תיבת הסימון החשבון אינו זמין.

שיקולים נוספים

 • כדי לבצע הליך זה עליך לספק אישורים עבור חשבון Administrator במחשב המקומי (אם תתבקש), או לחלופין, עליך להיות חבר בקבוצה Administrators במחשב המקומי.

 • כאשר חשבון משתמש אינו זמין, המשתמש אינו מורשה להיכנס למערכת. החשבון מופיע בחלונית הפרטים עם הסימן X על הסמל שלו.

 • לפני שתפעיל חשבון שאינו זמין, ודא שהחשבון לא ננעל מסיבות הקשורות לאבטחה.

 • לאחר הפעלה של חשבון משתמש, המשתמש מורשה לבצע כניסה באופן רגיל.

חומר עזר נוסף


תוכן העניינים