חברות בקבוצה Administrators היא הרמה המינימלית הדרושה לביצוע הליך זה. עיין בפרטים תחת "שיקולים נוספים" בנושא זה.

כדי להקצות קובץ Script של כניסה לחשבון משתמש מקומי
 1. פתח את התיקיה ניהול מחשב.

 2. בעץ המסוף, לחץ על משתמשים.

  היכן?

  • ניהול מחשב/כלי מערכת/משתמשים וקבוצות מקומיים/משתמשים

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על חשבון המשתמש הרצוי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 4. בכרטיסיה פרופיל, בקובץ Script של כניסה, הקלד את שם הקובץ ואת הנתיב היחסי של ה- Script.

שיקולים נוספים

 • כדי לבצע הליך זה עליך לספק אישורים עבור חשבון Administrator במחשב המקומי (אם תתבקש), או לחלופין, עליך להיות חבר בקבוצה Administrators במחשב המקומי.

 • קובץ Script של כניסה עלול להכיל פקודות זדוניות. מומלץ שתכיר את תוכנו של קובץ Script של כניסה לפני שתקצה אותו למשתמש.

 • קבצי Script של כניסה הנשמרים במחשב מקומי חלים רק על משתמשים שנכנסים למערכת ממחשב מקומי זה.

 • על קבצי Script של כניסה מקומייים להישמר בתיקיה משותפת - או בתיקיות המשנה של התיקיה המשותפת - בשם Netlogon. אם תיקיה זו אינה קיימת כברירת מחדל, עליך ליצור אותה. כדי לציין קובץ Script של כניסה הנשמר בתיקיית משנה של התיקיה Netlogon, הקלד את הנתיב היחסי לתיקיה לפני שם הקובץ. לדוגמה, כדי להקצות את קובץ ה- Script לכניסה Startup.bat המאוחסן ב- ‎‎\\ComputerName\Netlogon\FolderName‎ למשתמש מקומי, בקובץ Script לכניסה, הקלד ‎FolderName\Startup.bat

חומר עזר נוסף


תוכן העניינים