Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność co najmniej do grupy Administratorzy. Należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami w sekcji „Uwagi dodatkowe” w tym temacie.

Aby przypisać skrypt logowania kontu użytkownika lokalnego
 1. Otwórz przystawkę Zarządzanie komputerem.

 2. W drzewie konsoli kliknij węzeł Użytkownicy.

  Gdzie?

  • Zarządzanie komputerem\Narzędzia systemowe\Użytkownicy i grupy lokalne\Użytkownicy

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy żądane konto użytkownika, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 4. Na karcie Profil w polu Skrypt logowania wpisz nazwę pliku i ścieżkę względną do skryptu.

Uwagi dodatkowe

 • Aby wykonać tę procedurę, należy dostarczyć poświadczenia dla konta Administrator na komputerze lokalnym (jeśli wyświetlony zostanie odpowiedni monit) lub trzeba być członkiem grupy Administratorzy na komputerze lokalnym.

 • Skrypty logowania mogą zawierać destrukcyjne polecenia. Zaleca się zapoznanie się z zawartością skryptu logowania przed przypisaniem go użytkownikowi.

 • Skrypty logowania przechowywane na komputerze lokalnym mają zastosowanie tylko do użytkowników logujących się na tym komputerze lokalnym.

 • Lokalne skrypty logowania muszą być przechowywane w folderze udostępnionym (lub w podfolderze folderu udostępnionego) o nazwie Netlogon. Jeśli folder ten nie istnieje domyślnie, należy go utworzyć. Aby określić skrypt logowania przechowywany w podfolderze folderu Netlogon, należy poprzedzić nazwę pliku względną ścieżką do tego folderu. Na przykład, aby przypisać użytkownikowi lokalnemu skrypt logowania Start.bat przechowywany w folderze \\NazwaKomputera\Netlogon\NazwaFolderu, w polu Skrypt logowania należy wpisać: NazwaFolderu\Startup.bat

Dodatkowe informacje


Spis treści