Arkusz właściwości <Użytkownik> - Ogólne

Element Szczegóły

Pełna nazwa

Miejsce na wpisanie pełnej nazwy użytkownika. Warto jest ustalić pewien standard wpisywania pełnych nazw: na przykład zawsze podawać najpierw imię (Jan P. Nowak) albo nazwisko (Nowak, Jan P.).

Opis

Miejsce na wpisanie dowolnego tekstu opisującego konto użytkownika lub samego użytkownika.

Pole wyboru Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu

Określa, czy użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu.

Pole wyboru Użytkownik nie może zmienić hasła

Określa, czy użytkownik może zmienić przypisane hasło. Tę opcję zaznacza się zazwyczaj tylko w wypadku kont używanych przez wielu użytkowników, takich jak konto Gość. To ustawienie nie ma wpływu na członków grupy Administratorzy.

Pole wyboru Hasło nigdy nie wygasa

Określa, czy hasło nigdy nie wygasa, i zastępuje ustawienie Maksymalny okres ważności hasła w zasadzie Hasło w Zasadach grupy. Tę opcję należy wybrać, jeśli usługi, takie jak Replikator katalogów, będą przypisywane przy użyciu narzędzia Usługi. To ustawienie zastępuje ustawienie Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu.

Pole wyboru Konto jest wyłączone

Określa, czy wybrane konto jest wyłączone.

Pole wyboru Konto jest zablokowane

Określa, czy konto jest zablokowane, co oznacza, że użytkownik nie może się zalogować.

Jeśli pole wyboru jest niedostępne i wyczyszczone, konto nie jest aktualnie zablokowane.

Jeśli pole wyboru jest dostępne i zaznaczone, konto jest aktualnie zablokowane. Aby odblokować konto, można wyczyścić pole wyboru.

Tej opcji nie można użyć do zablokowania konta. Istnieje tylko jeden sposób, aby zablokować konto: użytkownik próbuje się zalogować więcej razy niż to określono w ustawieniu zasady Hasło w Zasadach grupy. Aby uniemożliwić korzystanie z konta, należy je wyłączyć. Użytkownik, którego konto zostało wyłączone, nie może się zalogować do chwili, gdy członek grupy Administratorzy włączy konto.


Spis treści