Arkusz właściwości <Grupa>

Element Szczegóły

Opis

Miejsce na wpisanie opisu konta grupy.

Członkowie

Wyświetla listę członków grupy lokalnej. Konta użytkowników z tego komputera mogą być członkami grupy lokalnej. Jeśli komputer należy do domeny, członkami grupy lokalnej mogą być również konta użytkowników i grupy globalne z domeny lokalnej i z domen zaufanych.

Dodaj

Kliknięcie tego przycisku umożliwia dodanie kont użytkowników lub grup globalnych do grupy lokalnej.

Usuń

Usuwa wybrane konto użytkownika lub grupę globalną z wybranej grupy lokalnej.


Spis treści