Egenskapssida för <grupp>

Element Information

Beskrivning

Här kan du ange en beskrivning av gruppkontot.

Medlemmar

Visar medlemmarna i den lokala gruppen. Användarkonton på den aktuella datorn kan ingå i den lokala gruppen. Om datorn tillhör en domän kan även användarkonton och globala grupper från den lokala domänen och betrodda domäner vara medlemmar i den lokala gruppen.

Lägg till

Klicka om du vill lägga till användarkonton eller globala grupper i den lokala gruppen.

Ta bort

Tar bort det markerade användarkontot eller den globala gruppen från den markerade lokala gruppen.