Dialogrutan Ny grupp

Element Beskrivning

Gruppnamn

Här skriver du ett namn som identifierar den lokala gruppen. Ett namn på en lokal grupp får inte vara identiskt med ett annat grupp- eller användarnamn på datorn. Det kan innehålla upp till 256 gemener eller versaler utom följande:

" / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

Ett gruppnamn får inte bestå av enbart punkter (.) eller mellanslag.

Beskrivning

Här kan du ange en beskrivning av gruppkontot.

Medlemmar

Visar medlemmarna i den lokala gruppen. Användarkonton på den aktuella datorn kan ingå i den lokala gruppen. Om datorn tillhör en domän kan även användarkonton och globala grupper från den lokala domänen och betrodda domäner vara medlemmar i den lokala gruppen.

Lägg till

Klicka om du vill lägga till användarkonton eller globala grupper i den lokala gruppen.

Ta bort

Tar bort det markerade användarkontot eller den globala gruppen från den markerade lokala gruppen.