Metodtips

 • Av säkerhetsskäl bör du inte logga in på datorn med administratörsautentiseringsuppgifter.

  När du har loggat in med administratörsautentiseringsuppgifter kan du använda Kör som administratör och utföra åtgärder som kräver högre privilegier än standardanvändarkontot. Mer information om att använda Kör som finns på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=28314 (sidan kan vara på engelska).

 • Om du vill skydda datorn ytterligare bör du använda följande riktlinjer för säkerhet:

  • Begränsa antalet användare i gruppen Administratörer eftersom medlemmarna av gruppen Administratörer på en lokal dator har fullständiga behörigheter för datorn.

   Mer information finns i avsnittet Anledningar till att inte köra datorn som administratör.

  • Inaktivera gästkontot. Gästkontot används av personer som inte har ett reguljärt konto på datorn. För gästkontot behövs inget lösenord och därför utgör det en säkerhetsrisk. Gästkontot är inaktiverat som standard och bör också förbli inaktiverat.

   Mer information finns i avsnittet Lokala användarkonton.

  • Inaktivera administratörskontot. Administratörskontot är inaktiverat som standard och bör också förbli inaktiverat.

   Mer information finns i avsnittet Lokala användarkonton.

  • Vissa standardbehörigheter som tilldelas till vissa lokala standardgrupper kan tillåta medlemmarna i dessa grupper att få ytterligare rättigheter på din dator, bland annat administrativa rättigheter. Därför måste alla personer som tillhör grupperna Administratörer och Ansvariga för säkerhetskopiering vara pålitliga.

   Mer information om dessa grupper finns i avsnittet Lokala standardgrupper.

  • Gå igenom all viktig säkerhetsinformation om lokala användare och grupper.

 • Använd lösenord som är högst 14 tecken långa om du är ansluten till ett nätverk med datorer som kör Windows 95 eller Windows 98.

  Du kan ange ett lösenord med högst 127 tecken. Men i datorer som kör Windows 95 eller 98 kan du använda lösenord med högst 14 tecken. Om du väljer ett längre lösenord kan det hända att du inte kan logga in på nätverket från de datorer som kör Windows 95 och Windows 98.

  Mer information finns i Skapa ett lokalt användarkonto.