Du måste minst ha gruppmedlemskap i Administratörer för att kunna slutföra den här proceduren. Granska informationen i "Ytterligare hänsyn" i det här avsnittet.

Tilldela en arbetsmapp till ett lokalt användarkonto
 1. Starta Datorhantering.

 2. Klicka på Användare i konsolträdet.

  Var?

  • Datorhantering\Systemverktyg\Lokala användare och grupper\Användare

 3. Högerklicka på det användarkonto som du vill ange en arbetsmapp för och klicka sedan på Egenskaper.

 4. Gör något av följande på fliken Profil:

  • Ange en arbetsmapp genom att klicka på Lokal sökväg och sedan skriva sökvägen, t.ex. c:\användare\maria.

  • Ange en arbetsmapp på en delad resurs genom att klicka på Anslut, klicka på lämplig enhetsbeteckning och sedan skriva nätverkssökvägen. t.ex. \\airedale\användare\andreas.

Ytterligare hänsyn

 • När du ska utföra den här proceduren måste du ange autentiseringsuppgifter för administratörskontot på den lokala datorn (om du uppmanas att göra det), eller så måste du vara medlem av gruppen Administratörer på den lokala datorn.

 • Mappen Dokument är ett praktiskt alternativ till arbetsmappar men ersätter dem inte. Alla användare har tillgång till en sådan dokumentmapp på startvolymen.

 • Om ingen arbetsmapp har tilldelats, tilldelas en förvald lokal arbetsmapp automatiskt till användarkontot (i rotkatalogen där operativsystemfilerna installeras från början).

 • Om du vill ange en nätverkssökväg för arbetsmappen måste du först skapa den delade resursen och ange behörigheter som tillåter användaråtkomst.

Ytterligare referenser