Du måste minst ha gruppmedlemskap i Administratörer för att kunna slutföra den här proceduren. Granska informationen i "Ytterligare hänsyn" i det här avsnittet.

Lägga till en medlem i en lokal grupp

Lägga till en medlem i en lokal grupp i Windows-gränssnittet
 1. Starta Datorhantering.

 2. Klicka på Grupper i konsolträdet.

  Var?

  • Datorhantering\Systemverktyg\Lokala användare och grupper\Grupper

 3. Högerklicka på gruppen där du vill lägga till en medlem, klicka på Lägg till medlemmar och sedan på Lägg till.

 4. Gör följande i dialogrutan Användare, dator eller gruppnamn:

  • Om du vill lägga till ett användarkonto eller ett gruppkonto i den här gruppen skriver du namnet på kontot under Ange de objektnamn som ska väljas och klickar sedan på OK.

  • Om du vill lägga till ett datorkonto i den här gruppen klickar du på Objekttyper, markerar kryssrutan Datorer och klickar sedan på OK. Skriv namnet på datorkontot som du vill lägga till i gruppen i Ange de objektnamn som ska väljas och klicka sedan på OK.

Ytterligare hänsyn

 • När du ska utföra den här proceduren måste du ange autentiseringsuppgifter för administratörskontot på den lokala datorn (om du uppmanas att göra det), eller så måste du vara medlem av gruppen Administratörer på den lokala datorn.

 • Om du vill ta bort en medlem från en lokal grupp markerar du användarkontot, datorkontot eller gruppkontot i rutan Medlemmar och klickar sedan på Ta bort.

 • Alla rättigheter och behörigheter som tilldelas en grupp tilldelas också alla medlemmar av gruppen.

 • Begränsa antalet användare i gruppen Administratörer. Medlemmarna i gruppen Administratörer på en lokal dator har fullständiga behörigheter för datorn.

 • Om datorn tillhör en domän kan du även lägga till användarkonton, datorkonton och gruppkonton från domänen och från betrodda domäner till en lokal grupp.

Lägga till en medlem i en lokal grupp på en kommandorad
 1. Öppna Kommandotolken.

 2. Om du vill lägga till en medlem av gruppen Ansvariga för säkerhetskopiering skriver du:

  net localgroup "Backup Operators" "<MemberName>" /add

  Du måste skriva citattecknen.

Ytterligare överväganden

 • När du ska utföra den här proceduren måste du ange autentiseringsuppgifter för administratörskontot på den lokala datorn (om du uppmanas att göra det), eller så måste du vara medlem av gruppen Administratörer på den lokala datorn.

 • Alla rättigheter och behörigheter som tilldelas en grupp tilldelas också alla medlemmar av gruppen.

 • Begränsa antalet användare i gruppen Administratörer. Medlemmarna i gruppen Administratörer på en lokal dator har fullständiga behörigheter för datorn.

 • Om datorn tillhör en domän kan du även lägga till användarkonton, datorkonton och gruppkonton från domänen och från betrodda domäner till en lokal grupp.

Ytterligare referenser