I följande tabell beskrivs vilken notation som används för att visa kommandosyntaxen.

Notation Beskrivning

Text utan parenteser eller klammerparenteser

Objekt som du måste skriva som de visas

<Text inom vinkelparanteser>

Platshållare som du måste ange värden för

[Text inom hakparanteser]

Valfria objekt.

{Text inom klammerparenteser}

Uppsättning av nödvändiga objekt, välj ett

Vertikalstreck (|)

Avgränsare för objekt som inte kan användas samtidigt, välj ett

Ellips (...)

Objekt som kan upprepas