In de volgende tabel wordt de notatie beschreven waarmee de opdrachtregelsyntaxis wordt aangegeven.

Notatie Beschrijving

Tekst zonder haken of accolades

Items die u moet typen zoals ze worden weergegeven

<Tekst tussen punthaken>

Tijdelijke tekst waarvoor u een waarde moet opgeven

[Tekst tussen vierkante haken]

Optionele items

{Tekst tussen accolades}

Verzameling vereiste items; kies een item

Verticale streep (|)

Scheidingstekens voor items die elkaar uitsluiten; kies een item

Puntjes (…)

Items die kunnen worden herhaald


Inhoudsopgave