V následující tabulce je popsán zápis používaný pro vyjádření syntaxe příkazového řádku.

Zápis Popis

Text bez hranatých či složených závorek

Položky, které musíte napsat tak, jak je zobrazeno

<Text uvnitř ostrých závorek>

Zástupný text či znak, místo nějž musíte zadat hodnotu

[Text uvnitř hranatých závorek]

Volitelné položky

{Text uvnitř složených závorek}

Sada povinných položek; vyberte jednu

Svislá čára (|)

Oddělovač pro vzájemně se vylučující položky; vyberte jednu

Výpustka (...)

Složky, které lze opakovat


Obsah