I nedenstående tabel beskrives den notation, der bruges til at angive kommandolinjesyntaks.

Notation Beskrivelse

Tekst uden kantede parenteser eller klammeparenteser

Parametre, du skal skrive som vist

<Tekst i vinkelparenteser>

Pladsholder, du skal levere en værdi til

[Tekst i kantede parenteser]

Valgfri parametre

{Tekst i klammeparenteser}

Sæt nødvendige parametre; vælg en parameter

Lodret streg (|)

Separator for parametre, der gensidigt udelukker hinanden; vælg en parameter

Prikker (...)

Parametre, der kan gentages