Poniższa tabela opisuje notację używaną do opisu składni wiersza polecenia.

Notacja Opis

Tekst bez nawiasów ani nawiasów klamrowych

Elementy, które należy wpisać dosłownie

<Tekst w nawiasach ostrych>

Symbol zastępczy, w miejsce którego należy podać wartość

[Tekst w nawiasach kwadratowych]

Elementy opcjonalne

{Tekst w nawiasach klamrowych}

Zestaw elementów wymaganych; należy wybrać jeden z nich

Kreska pionowa (|)

Separator wzajemnie wykluczających się elementów; należy wybrać jeden z nich

Wielokropek (…)

Elementy, które można powtórzyć


Spis treści