A következő táblázat ismerteti a parancssori szintaxisok leírásánál használt jelöléseket.

Jelölés Leírás

Szögletes vagy kapcsos zárójel nélküli szöveg

Elemek, amelyeket ugyanígy kell beírnia

<Relációsjelek közötti szöveg>

Helyőrző, amely helyett egy értéket kell megadnia

[Szögletes zárójelek közötti szöveg]

Nem kötelező elemek

{Kapcsos zárójel közötti szöveg}

Szükséges elemek csoportja, ki kell választania egyet

függőleges vonal (|)

Elválasztójel a kölcsönösen kizáró elemek között, ki kell választania egyet

Zárójelek (…)

Ismételhető elemek


Tartalom