Een programma uitvoeren met beheerdersreferenties
  • Klik in Windows Verkenner of in het menu Start met de rechtermuisknop op het uitvoerbare bestand of het pictogram van het programma dat u wilt openen en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren.

Aanvullende overwegingen

  • Het gebruik van de opdracht Als administrator uitvoeren is niet beperkt tot Administrator-accounts.

  • Met de opdracht Als administrator uitvoeren kunt u een programma starten binnen de context van een Administrator-account. Deze context wordt alleen gebruikt voor dat specifieke programma en is beschikbaar totdat het programma wordt afgesloten.

    Zie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=28314 voor meer informatie.

  • De opdracht Als administrator uitvoeren wordt door sommige programma's niet ondersteund.

  • Als u de opdracht Als administrator uitvoeren niet kunt gebruiken, is de Application Information-service mogelijk niet actief.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave