Lokale gebruikers en groepen - overzicht

Lokale gebruikers en groepen bevindt zich in Computerbeheer, een verzameling beheerprogramma's waarmee u één lokale of externe computer kunt beheren. Met Lokale gebruikers en groepen kunt u gebruikersaccounts en groepen beveiligen en beheren die lokaal op de computer zijn opgeslagen. U kunt machtigingen en rechten toewijzen aan een lokaal gebruikers- of groepsaccount op een bepaalde computer. De toewijzing geldt uitsluitend voor die computer.

Met Lokale gebruikers en groepen kunt u de mogelijkheid voor gebruikers en groepen om bepaalde acties uit te voeren beperken door rechten en machtigingen toe te wijzen. Met een recht kan een gebruiker bepaalde acties op een computer uitvoeren, zoals het maken van back-ups van bestanden en mappen of het afsluiten van een computer. Een machtiging is een regel die is gekoppeld aan een object (meestal een bestand, map of printer). De regel bepaalt welke gebruikers toegang hebben tot het object en wat ze met het object kunnen doen.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:


Inhoudsopgave