Oversikt over lokale brukere og grupper

Lokale brukere og grupper befinner seg i Datamaskinbehandling, en samling av administrative verktøy som du kan bruke til å behandle én enkelt lokal datamaskin eller ekstern datamaskin. Du kan bruke Lokale brukere og grupper til å sikre og administrere brukerkontoer og grupper som er lagret lokalt på datamaskinen. Du kan tilordne tillatelser og rettigheter til en lokal brukerkonto eller gruppe på en bestemt datamaskin (og bare på den datamaskinen).

Ved å bruke Lokale brukere og grupper kan du begrense brukernes og gruppenes mulighet til å utføre bestemte handlinger ved å tilordne retttigheter og tillatelser til dem. Med en rettighet får en bruker lov til å utføre bestemte handlinger på en datamaskin, for eksempel sikkerhetskopiere filer og mapper eller slå av datamaskinen. En tillatelse er en regel som er tilknyttet et objekt (vanligvis en fil, mappe eller skriver), og den regulerer hvilke brukere som kan ha tilgang til objektet, og på hvilken måte.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende emner: