Egenskapsark for <bruker> – Medlem av

Element Detaljer

Medlem av

Viser gruppen som brukerkontoen er medlem av.

Legg til

Klikk her for å velge en gruppe der du vil legge til denne brukerkontoen.

Fjern

Fjerner brukeren fra den merkede gruppen.