Översikt över lokala användare och grupper

Lokala användare och grupper finns i Datorhantering, som är en samling administrativa verktyg som du använder för att hantera en enstaka lokal dator eller fjärrdator. Du använder lokala användare och grupper när du vill skydda och administrera användarkonton och grupper som lagras lokalt på din dator. Du kan tilldela behörigheter och rättigheter till ett lokalt användar- eller gruppkonto på en specifik dator (och endast på den datorn).

Genom att använda lokala användare och grupper kan du begränsa möjligheten för användare och grupper att utföra vissa åtgärder genom att tilldela dem rättigheter och behörigheter. En rättighet låter en användare utföra vissa åtgärder på en dator, t.ex. säkerhetskopiera filer och mappar eller stänga av datorn. Behörigheter är regler som associeras med ett objekt (vanligtvis en fil, mapp eller skrivare) och som anger vilka användare som kan använda objektet och hur de kan använda det.

Mer information finns i: