Hantera lokala grupper från kommandoraden

Du kan använda kommandoradsverktyget i följande tabell om du vill administrera lokala grupper.

Namn Beskrivning

net localgroup

Med detta kommando lägger du till, visar eller ändrar lokala grupper.

Information om net localgroup finns i kommandoreferensen (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=20331 (sidan kan vara på engelska)). Klicka på N, sedan på Net services commands och därefter på Net localgroup.

Det finns ytterligare kommandoradsverktyg i mappen Support Tools på produkt-CD:n.