Paikallisten ryhmien hallitseminen komentorivin avulla

Voit käyttää seuraavan taulukon mukaista komentorivityökalua paikallisten ryhmien hallitsemiseen.

Nimi Kuvaus

net localgroup

Tämän komennon avulla voit lisätä, tuoda näkyviin tai muokata paikallisia ryhmiä.

Lisätietoja net localgroup -komennosta on komentorivin hakuoppaassa (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=20331 (sivu voi olla englanninkielinen)). Valitse N, valitse Net services commands ja valitse sitten Net localgroup.

CD-levyn Support tools -kansiossa on muita komentorivityökaluja.


Sisällys