Käyttäjätilien valvonta on uusi suojausosa, jonka avulla käyttäjät voivat suorittaa tavallisia toimia joko ilman järjestelmänvalvojan oikeuksia (tässä Windows-versiossa tällaisia käyttäjiä kutsutaan tavallisiksi käyttäjiksi) tai järjestelmänvalvojana vaihtamatta käyttäjää, kirjautumatta ulos järjestelmästä tai käyttämättä Suorita järjestelmänvalvojana -komentoa. Tavalliset käyttäjätilit vastaavat Microsoft Windows® XP:n käyttäjätilejä. Käyttäjätilit, jotka ovat paikallisen Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäseniä, suorittavat useimmat sovellukset tavallisina käyttäjinä. Koska Käyttäjätilien valvonta erottaa toisistaan käyttäjien ja järjestelmänvalvojien toiminnot, kyseessä on merkittävä parannus aiempiin Windows-versioihin verrattuna.

Kun järjestelmänvalvoja kirjautuu tietokoneeseen, jossa on tämä Windows-versio, käyttäjälle määritetään kaksi erillistä käyttöoikeustietuetta. Windows käyttää käyttöoikeustietueita, jotka sisältävät käyttäjän ryhmien jäsenyyden, valtuutuksien ja käytönvalvonnan tiedot, joilla hallitaan, mitä resursseja ja tehtäviä käyttäjä voi käyttää. Aiemmissa Windows-versiossa, esimerkiksi Windows XP:ssä, järjestelmänvalvojan tili sai vain yhden käyttöoikeustietueen, joka myönsi käyttäjälle kaikkien Windows-resurssien käyttöoikeudet. Tämä käytönhallinnan malli ei sisältänyt keinoja varmistaa, että käyttäjä varmasti halusi suorittaa tehtävän, joka edellytti järjestelmänvalvojan käyttöoikeustietueen käyttämistä. Tästä syystä haittaohjelmat pystyivät asentamaan itsensä tietokoneeseen käyttäjän huomaamatta. Tätä tapahtumaa kutsutaan yleensä "hiljaiseksi" asennukseksi. Koska käyttäjä oli järjestelmänvalvoja, haittaohjelma saattoi käyttää järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksia käyttöjärjestelmän tärkeiden järjestelmätiedostojen tartuttamiseen. Joissakin tapauksissa tällaisten haittaohjelmien poistaminen saattoi olla lähes mahdotonta, ja ohjelmista saattoi aiheutua suurta vahinkoa.

Tavallisen käyttäjän ja järjestelmänvalvojan välinen tärkein ero tässä Windows-versiossa on se, missä määrin käyttäjä ja järjestelmänvalvoja voivat hallita tietokonetta. Järjestelmänvalvojat voivat esimerkiksi muuttaa järjestelmän tilaa, poistaa palomuurin käytöstä, poistaa käytännön käytöstä tai asentaa palvelun tai ohjaimen, joka vaikuttaa kaikkiin tietokoneen käyttäjiin. Järjestelmänvalvojat voivat asentaa ohjelmistoja koko tietokonetta varten. Tavalliset käyttäjät eivät voi muokata järjestelmän tilaa tällä tavalla.

Lisätietoja Käyttäjätilien valvonnasta on Ohje ja tuki -toiminnossa.


Sisällys