För att skydda känslig information kommer vissa typer av information inte att vara tillgänglig när lösenordet för ett lokalt användarkonto har återställs, som till exempel:

  • E-postmeddelanden som krypterats med användarens offentliga nyckel

  • Internetlösenord som sparats på datorn

  • Filer som användaren har krypterat

Om du vill undvika den här typen av dataförlust ska du inte återställa användarens lösenord. När du skapar ett nytt lokalt användarkonto bör användaren skapa en diskett för återställning av lösenord. Om användaren sedan glömmer bort lösenordet kan det återställas med hjälp av disketten utan att data går förlorade. Om en användare glömmer bort lösenordet för ett domänanvändarkonto måste lösenordet återställas manuellt.

Mer information om vad du bör känna till innan du återställer ett lösenord finns i avsnittet "Vilka är riskerna med att återställa ett lösenord?" i Hjälp och support.