Begrepp

I det här avsnittet finns allmän bakgrundsinformation om lokala användare och grupper.