חברות בקבוצה Administrators היא הרמה המינימלית הדרושה לביצוע הליך זה. עיין בפרטים תחת "שיקולים נוספים" בנושא זה.

כדי לאפס את הסיסמה עבור חשבון משתמש מקומי
 1. פתח את התיקיה ניהול מחשב.

 2. בעץ המסוף, לחץ על משתמשים.

  היכן?

  • ניהול מחשב/כלי מערכת/משתמשים וקבוצות מקומיים/משתמשים

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על חשבון המשתמש שעבורו ברצונך לאפס את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על הגדרת סיסמה.

 4. קרא את הודעת האזהרה ואם ברצונך להמשיך לחץ על המשך.

 5. בסיסמה חדשה ובאשר סיסמה, הקלד סיסמה חדשה ולאחר מכן לחץ על אישור.

שיקולים נוספים

 • כדי לבצע הליך זה עליך לספק אישורים עבור חשבון Administrator במחשב המקומי (אם תתבקש), או לחלופין, עליך להיות חבר בקבוצה Administrators במחשב המקומי.

 • סיסמאות חזקות משפרות את האבטחה של המחשב ושל הרשת.

 • איפוס של סיסמת חשבון מקומי עבור משתמש עלול לגרום לאובדן נתונים של משתמש זה, אם המשתמש הצפין נתונים או סיסמאות אינטרנט חלופיות.

חומר עזר נוסף


תוכן העניינים