פתרון בעיות

באיזו בעיה נתקלת?

קיבלתי את הודעת השגיאה "המדיניות המקומית של מערכת זו אינה מתירה כניסה אינטראקטיבית למערכת", או שאין באפשרותי להיכנס למערכת באופן מקומי.

הסיבה: היכולת להיכנס באופן מקומי למחשב נשלטת על-ידי מדיניות אבטחה מקומית.

פתרון: הוסף את חשבון המשתמש לקבוצה המקומית Users, או השתמש במדיניות האבטחה המקומית כדי להקצות למשתמש המסוים או לקבוצה המסוימת את הזכות אפשר כניסה מקומית.

הפקודה runas נכשלה.

הסיבה: השירות Secondary Logon אינו פועל.

פתרון: הפעל את השירות Secondary Logon.

לקבלת מידע נוסף אודות הפקודה runas, ראה 'שימוש בהפעל כ' ‎(https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=28314)‎ (הדף עשוי להיות באנגלית).

אין אפשרות להתחבר למחשב ברשת בו פועל Windows 95 או Windows 98.

סיבה: אורכה של הסיסמה שלך עולה על 14 תווים.

פתרון: צור חשבון משתמש חדש או שנה את סיסמתך לאורך המרבי של 14 תווים עבור Windows 95 ו- Windows 98.

אין אפשרות לגשת ליישומי Snap-in של הרחבת ניהול המחשב במחשב מרוחק.

הסיבה: השירות 'רישום מרוחק' אינו פועל במחשב המרוחק.

פתרון: ודא שהשירות 'רישום מרוחק' מופעל במחשב המרוחק. אתה זקוק להרשאות מתאימות במחשב המרוחק כדי להפעיל את השירות.

הערה

כמו כן, ייתכן שתקבל הודעת שגיאה זו אם במחשב המרוחק פועל Windows 95. 'ניהול מחשב' אינו תומך בגישה מרחוק למחשבים שפועל בהם Windows 95.


תוכן העניינים