Een toepassing toewijzen

  1. Open Software-installatie in Groepsbeleid.

  2. Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op Software-installatie, wijs Nieuw aan en klik vervolgens op Pakket.

  3. Gebruik in het dialoogvenster Openen de zoekvakken om de toepassing te zoeken die u wilt distribueren, klik op het Windows Installer-pakket en klik vervolgens op Openen.

  4. Klik in het dialoogvenster Software distribueren op Toegewezen en klik vervolgens op OK.

Aanvullende overwegingen

  • Om deze procedure te kunnen uitvoeren, dient u de machtiging om instellingen te bewerken te hebben zodat u GPO's kunt bewerken. Standaard hebben de leden van de volgende groepen de machtiging om instellingen van GPO's te bewerken: Domeinbeheerders, Ondernemingsadministrators, en 'Maker Eigenaars Groepsbeleid'.

  • In het dialoogvenster Openen worden de pakketten weergegeven die zich bevinden op het softwaredistributiepunt dat u als standaardlocatie hebt opgegeven.

  • Als het Windows Installer-pakket zich in een andere gedeelde netwerkmap bevindt, bladert u in het dialoogvenster Openen naar het juiste softwaredistributiepunt. Klik vervolgens op het pakket en klik op Openen.

  • Het is de verantwoordelijkheid van beheerders om de locatie te beveiligen met technologieën zoals IPSec en met bestandsservers met wederzijdse verificatie zoals Kerberos om vervalsing of onrechtmatig gebruik te voorkomen.


Inhoudsopgave