Wijzigingen voor een toepassingspakket toevoegen of verwijderen

 1. Open Software-installatie in Groepsbeleid.

 2. Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op Software-installatie, wijs Nieuw aan en klik vervolgens op Pakket.

 3. Klik in het dialoogvenster Openen op het Windows Installer-pakket en klik vervolgens op Openen.

 4. Klik in het dialoogvenster Software distribueren op Geavanceerd en klik vervolgens op OK.

 5. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen voor het pakket op het tabblad Wijzigingen.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wijzigingen wilt toevoegen, klik u op Toevoegen. Blader in het dialoogvenster Openen naar het transformatiebestand (.MST) en klik vervolgens op Openen.

  • Als u wijzigingen wilt verwijderen, klikt u op het tabblad Wijzigingen op de wijziging die u wilt verwijderen en klikt u vervolgens op Verwijderen. Herhaal deze stappen totdat u alle ongewenste wijzigingen hebt verwijderd.

 7. Klik op OK als u zeker weet dat de wijzigingen op de juiste manier zijn geconfigureerd.

  Belangrijk

  Klik pas op OK als u klaar bent met het configureren van de wijzigingen. Wanneer u op OK klikt, wordt het pakket direct toegewezen of uitgegeven. Als de wijzigingen niet op de juiste manier zijn geconfigureerd, moet u de installatie van het pakket ongedaan maken of het pakket bijwerken met een versie die wel juist is geconfigureerd.

Aanvullende overwegingen

 • Om deze procedure te kunnen uitvoeren, dient u de machtiging om instellingen te bewerken te hebben zodat u GPO's kunt bewerken. Standaard hebben de leden van de volgende groepen de machtiging om instellingen van GPO's te bewerken: Domeinbeheerders, Ondernemingsadministrators, en 'Maker Eigenaars Groepsbeleid'.

 • In het dialoogvenster Openen worden de pakketten weergegeven die zich bevinden op het softwaredistributiepunt dat u als standaardlocatie hebt opgegeven.

 • Als het Windows Installer-pakket zich in een andere gedeelde netwerkmap bevindt, bladert u in het dialoogvenster Openen naar het juiste softwaredistributiepunt. Klik vervolgens op het pakket en klik op Openen.

 • Pakketwijzigingen (in de vorm van MST-bestanden) worden toegepast op Windows Installer-pakketten (met de extensie .MSI) in de volgorde die u opgeeft. Deze volgorde moet worden bepaald voordat de toepassing wordt toegewezen of uitgegeven.

 • U kunt meerdere wijzigingen toevoegen, die ook wel transformaties worden genoemd. De transformaties worden toegepast in de volgorde die u opgeeft in de lijst Wijzigingen, van boven naar beneden. Als u de volgorde van de items in de lijst wilt wijzigen, klikt u op een transformatie in de lijst en klikt u vervolgens op Omhoog of Omlaag.


Inhoudsopgave