DirectAccess gör att fjärranvändare på ett säkert sätt kan komma åt filer på ett internt nätverk, webbplatser och program utan att behöva ansluta till ett virtuellt privat nätverk (VPN). Ett internt nätverk kallas även för ett privat nätverk eller intranät. DirectAccess använder dubbelriktad anslutning med ett internt nätverk varje gång en DirectAccess-aktiverad dator ansluter till Internet, till och med innan användaren loggar in. Användare behöver aldrig tänka på att ansluta till det interna nätverket och IT-administratörer kan hantera fjärrdatorer utanför kontoret, även när datorerna inte är anslutna till det virtuella privata nätverket.

Du kan använda DirectAccess Management Console för att konfigurera en DirectAccess-infrastruktur genom att utföra följande:

  • Ange de klientdatorer som kan använda DirectAccess genom att välja de säkerhetsgrupper som de tillhör

  • Konfigurera de nätverkskort på DirectAccess-servern som är anslutna till det interna nätverket och Internet och de certifikat som du vill använda för autentisering

  • Konfigurera platsen för en intern webbplats så att DirectAccess-klientdatorer kan bestämma när de befinner sig i det interna nätverket

  • Konfigurera Domain Name Service (DNS)-namnen som måste löses av interna nätverks-DNS-servrar

  • Identifiera infrastrukturservrar (nätverksplats, DNS- och hanteringsservrar)

  • Identifiera programservrar för valfri autentisering

När du övervakar DirectAccess använder du DirectAccess Management Console för att bestämma status för de DirectAccess-komponenter som körs på servern.

Ytterligare referenser