I det här ämnet visas några vanliga problem som kan uppstå när du konfigurerar eller använder DirectAccess.

Den senaste information om felsökning finns på startsidan för DirectAccess på Microsoft Technet (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142598 (sidan kan vara på engelska)).

Vad har du för problem?

Felmeddelande om att Internet-gränssnittet inte får klassificeras som ett domännätverk visas i steg 2.

  • Orsak: En domänkontrollant för den domän i vilken DirectAccess-servern är medlem, kan nås i det nätverk till vilket det valda Internet-gränssnittet är kopplat.

  • Lösning: Det här felet uppstår vanligtvis när DirectAccess-servern också är konfigurerad som en domänkontrollant och du sedan försöker köra installationsguiden för DirectAccess. DirectAccess-servern kan inte vara en domänkontrollant. Om DirectAccess-servern inte är en domänkontrollant, väljer du rätt Internet-gränssnitt eller fastställer varför en domänkontrollant kan finnas i nätverket till vilket det valda Internet-gränssnittet är kopplat. Mer information finns i avsnittet Checklista: Innan du konfigurerar DirectAccess och Checklista: Installera och konfigurera DirectAccess med en enda server.

En DirectAccess-klient har inte åtkomst till det interna nätverket.

  • Orsak nr 1: DirectAccess-klienten är inte medlem i de konfigurerade säkerhetsgrupperna för DirectAccess-klienter.

  • Lösning nr 1: Kontrollera att rätt säkerhetsgrupper har konfigurerats i steg 1 i DirectAccess-guiden och att datorkontot på DirectAccess-klientdatorn är medlem i någon av de konfigurerade grupperna. Mer information finns i avsnittet Konfigurera DirectAccess-klienter.

  • Orsak nr 2: Internet-brandväggen eller interna nätverksbrandväggar blockerar trafik till och från DirectAccess-servern.

  • Lösning nr 2: Information om hur du konfigurerar Internet-brandväggen och interna nätverksbrandväggar finns i Så här fungerar DirectAccess-komponenter.

En DirectAccess-klient kan inte komma åt en resurs i det interna nätverket.

  • Orsak nr 1: Resursen i det interna nätverket har inte Internet Protocol version 6 (IPv6)-aktiverats.

  • Lösning nr 1: För att komma åt en resurs i det interna nätverket måste resursen antingen vara IPv6-aktiverad, vilket kräver att datorn och programmet som gör resursen tillgänglig båda har IPv6-aktiverats, eller att du använder en NAT-PT (Network Address Translation-Port Translation)-enhet mellan DirectAccess-klienten och resursen. Mer information finns i avsnittet Så här fungerar DirectAccess-komponenter.

  • Orsak nr 2: NRPT (Name Resolution Policy Table) har konfigurerats felaktigt.

  • Lösning nr 2: För att fastställa vart DNS-Domain Name System (DNS)-namnfrågebegäranden skickas använder DirectAccess-klienten NRPT. Om namnet på en intern nätverksresursserver inte matchar någon post i NRPT, använder DirectAccess-klienten DNS-servrar med anslutning till Internet och andra metoder för att matcha namnet. Kontrollera att NRPT har rätt poster enligt konfigureringen i steg 3 i installationsguiden för DirectAccess. Mer information finns i Identifiera infrastrukturservrar för DirectAccess.

Se även