Med DirectAccess-skript kan du använda ett PowerShell-skript för att köra en kombination av Network Shell (Netsh) och PowerShell-kommandon för att konfigurera DirectAccess med alla nödvändiga grupprincipobjekt och inställningar.

Snapin-modulen DirectAccess genererar en Extensible Markup Language (XML)-datafil varje gång du sparar eller tillämpar inställningar. Standardplatsen för den här filen är %windir%\DirectAccess\DirectAccessConfig.xml. Du kan ändra och anpassa den här XML-filen genom att använda XML-taggarna i filen. Med taggen <InternalNetworkInterface> t.ex. kan du manuellt ange namnet och ID:t för det interna nätverksgränssnittet på DirectAccess-servern. Den anpassade XML-filen kan sedan överföras som indata till ett PowerShell-skript med namnet Engine.ps1 för att konfigurera en DirectAccess-server och alla obligatoriska grupprincipinställningar.

PowerShell-skriptet Engine.ps1 finns i Script Center-skriptdatabasen på Microsoft Technet (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=145944 (sidan kan vara på engelska)).

Syntaxen för att köra skriptet är följande:

engine.ps1 –mode {serveronly|gpsettingonly|all} [–data <dataFilePath>] [-log <logFilePath>]
  • Parametern mode krävs och du måste ange något av följande:

    • serveronly: Det här värdet konfigurerar bara DirectAccess-servern och varken skapar eller konfigurerar grupprincipobjekt eller -inställningar.

    • gpsettingonly: Det här värdet konfigurerar bara grupprincipobjekten och -inställningar och varken skapar eller konfigurerar DirectAccess-servern.

    • all: Det här värdet konfigurerar både DirectAccess-servern och grupprincipobjekten och -inställningar. Detta motsvarar att klicka på Använd från sidan Granskning av DirectAccess.

  • Parametern data är sökvägen till den anpassade XML-filen. Detta är valfritt. Om ingen plats anges kör skriptet filen DirectAccessConfig.xml i mappen %windir%\DirectAccess.

  • Parametern log är sökvägen till loggfilen. Detta är valfritt. Om ingen plats har angetts skapar skriptet filen DirectAccess_log.txt i mappen från vilken du kör skriptet.

Ytterligare referenser